Stowarzyszenie JUTRZENKA                                                    

ul. Strażacka 10/1U 39-200 Dębica. 


HARMONOGRAM pracy w Stowarzyszeniu „JUTRZENKA” W 2023 roku          (aktualizacja 23.02.2023)

       

      WTOREK – CZWARTEK  16.00 – 18.00

Punkt informacyjno-konsultacyjny - Danuta Chmura

         WTOREK 

KONSULTANT DS. UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  

mgr Piotr Urzędowski  asystent psycholog

2 i 4 WTOREK MIESIĄCA

godz. 16.00 - 18.00

laska                                      

            ŚRODA 

godz.17.00 – 19.00

ZAJĘCIA PSYCHO-EDUKACYJNE  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH        
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

1-sza środa m-ca - grupa wsparcia dla uzależnionych

4-ta środa m-ca grupa wsparcia dla współuzależnionych

2-cia i 3-cia środa m-ca - rozmowy indywidualne

Ewa Chodur  Instruktor terapii uzależnień i współuzależnienia           

          CZWARTEK   

2 i 4 CZWARTEK MIESIĄCA

godz.16.00 – 18.00
PEDAGOG
mgr Wiesław PrzybyszW siedzibie Stowarzyszenia „JUTRZENKA” odbywają się również MITINGI:
MITING grupy AA DROMADER – każdy wtorek godz. 18.00 , każda niedziela godz. 17.00
MITING grupy AL-ANON ISKIERKI – każdy czwartek godz. 18.00

MITING grupy Anonimowych Narkomanów NA każda środa godz. 19.15

Miting AA dla kobiet MARGARITKI - każdy ostatni piątek miesiąca godz. 18.00  


WSZYSTKIE PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

Realizacja zadania „Prowadzenie działań terapeutycznych i terapeutyczno-edukacyjnych wspierających utrzymanie abstynencji” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Dębica 

Do góry